Laisvos darbo vietos

Skelbiama atranka lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Pareigybės lygis – A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas)

Darbo krūvis – 1,37 etato.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 0,9294 iki 1,3053.

Specialieji reikalavimai:

 • įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų lietuvių kalbos ir literatūros specialisto išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

Išmanyti:

 • bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;
 • pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančias Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Pretendentas pateikia:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • buvusių darboviečių rekomendaciją (-as) (neprivaloma).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis 2024 m. liepos 3 d. 10 val. direktoriaus kabinete.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimas: el. p. siaulenu.gimnazija@gmail.com  arba adresu: Dariaus ir Girėno g. 30, Šiaulėnai, Radviliškio r.

Informacija teikiama telefonu: +37062082331

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. liepos 2 d. (įskaitytinai) 17.00 val.

Atranka vyks 2024 m. liepos 3 d. 10 val.


Skelbiama atranka rusų kalbos mokytojo pareigoms užimti

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Pareigybės lygis – A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas)

Darbo krūvis – 0,6 etato.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 0,9294 iki 1,3053.

Specialieji reikalavimai:

 • įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų lietuvių kalbos ir literatūros specialisto išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

Išmanyti:

 • bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;
 • pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančias Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Pretendentas pateikia:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • buvusių darboviečių rekomendaciją (-as) (neprivaloma).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis 2024 m. liepos 3 d. 11 val. direktoriaus kabinete.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimas: el. p. siaulenu.gimnazija@gmail.com  arba adresu: Dariaus ir Girėno g. 30, Šiaulėnai, Radviliškio r.

Informacija teikiama telefonu: +37062082331

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. liepos 2 d. (įskaitytinai) 17.00 val.

Atranka vyks 2024 m. liepos 3 d. 11 val.


Skelbiama atranka fizinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Pareigybės lygis – A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas)

Darbo krūvis – 0,58 etato.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 0,9294 iki 1,3053.

Specialieji reikalavimai:

 • įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų lietuvių kalbos ir literatūros specialisto išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.

Išmanyti:

 • bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;
 • pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančias Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Pretendentas pateikia:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • buvusių darboviečių rekomendaciją (-as) (neprivaloma).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis 2024 m. liepos 3 d. 12 val. direktoriaus kabinete.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimas: el. p. siaulenu.gimnazija@gmail.com  arba adresu: Dariaus ir Girėno g. 30, Šiaulėnai, Radviliškio r.

Informacija teikiama telefonu: +37062082331

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. liepos 2 d. (įskaitytinai) 17.00 val.

Atranka vyks 2024 m. liepos 3 d. 12 val.


 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00