Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
(L. Donskis)

Karjeros specialistu gimnazijoje dirba

Audronė Pilypaitė Karjeros specialistė

104 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

10.00 – 12.00

12.30 – 14.06

12.00 – 12.30

Antradienis

8.20 – 11.56

12.00 – 12.30

Trečiadienis

10.10 – 12.00

13.20 – 15.06

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

11.00 – 12.00

(individualios konsultacijos

moksleiviams ir tėvams nuotoliniu būdu)

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.20 – 11.56

12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 680 74929

El. paštas Rašyti

Karjeros ugdymo paslaugos apima

 • ugdymą karjerai – kryptingą asmens karjeros kompetencijų ugdymą.
 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimą, analizės, sisteminimo ir teikimo procesą.
 • karjeros konsultavimą – pagalba konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; gebėjimą formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatant adekvačius būdus jiems įgyvendinti.
 • profesinį veiklinimą -  karjeros specialistas, žinodamas mokinių asmenines savybes, gebėjimus, pomėgius bei atsižvelgdamas į mokinių amžiaus ypatybes, profesinius interesus ir ketinimus, bendradarbiaudamas su Užimtumo tarnyba, parenka bei pasiūlo mokiniams tinkamą profesinio veiklinimo formą, padeda  išbandyti jiems patrauklią profesiją praktikoje, derina profesinio veiklinimo vizitus su tėvais, globėjais, rūpintojais darbdaviais.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti mokiniams rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Uždaviniai

 1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
 2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
 3. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
 4. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą.
 5. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 6. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

Karjeros ugdymo kabinete teikiamos paslaugos:

Teikiamos individualios bei grupėse konsultacijos, kuriose

 1. Atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesijas;
 2. Padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;
 3. Padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu;
 4. Mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

DĖL INDIVIDUALIŲ KONSULTACIJŲ MOKINIAI IR JŲ TĖVAI  GALI TARTIS SU KARJEROS SPECIALISTE AUDRONE PILYPAITE.

Audronės Pilypaitės el. paštas: audrone.pilypaite@gmail.com

Dokumentai

 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL KARJEROS SPECIALISTŲ FUNKCIJŲ IR PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO (2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1334  Vilnius)

 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 847  Vilnius)

 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL KARJEROS SPECIALISTŲ IŠSILAVINIMO IR PROFESINIŲ ŽINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO(2022 m. balandžio 25  d. Nr.  V-617  Vilnius)

Naudingos nuorodos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.15 – 16.00
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00