Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Asta Vaivadienė Specialioji pedagogė

205 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.20 – 13.15

11.50 – 12.30

7.40 – 8.20

13.15 – 17.00

Antradienis

8.20 – 14.20

10.55 – 11.35

8.00 – 08.20

14.10 – 17.00

Trečiadienis

8.20 – 15.05

11.50 – 12.30

8.00 – 08.20

15.05 – 17.00

Ketvirtadienis

8.20 – 12.20

10.55 – 11.35

8.00 – 8.20

12.20 – 17.00 

Penktadienis

8.20 – 13.15

11.50 – 12.30

8.00 – 8.20

13.15 – 17.00

Kontaktai Mobilusis +370 620 50032

El. paštas Rašyti

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų.

 Specialusis pedagogas atlieka šias funkcijas

 • Organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
 • Dalyvauja vaiko kompleksiniame tyrime ir padeda nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius individualius poreikius.
 • Numato artimuosius ir tolimuosius darbo su jais tikslus.
 • Specialiojo pedagogo dienyne žymi vaikų lankomumą.
 • Dirba progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
 • Parengia metinį darbo planą ir metinę darbo ataskaitą.
 • Sistemingai tobulina savo kvalifikaciją.
 • Tiesiogiai atsako už jam patikėtus darbus.
 • Tiria vaikų kalbą, pildo kalbos įvertinimo lapus.
 • Sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas.
 • Konsultuoja mokytojus sudarant individualias ir pritaikytas programas, individualizuojant bendrojo ugdymo programas, atsižvelgia į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją.
 • Kaip specialusis pedagogas dirba pamokų metu.
 • Kaupia ir sistemina vaizdinę ir padalomąją medžiagą.
 • Atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, atsako už duomenų apie vaiką konfidencialumą.
 • Konsultuojasi su kolegomis, mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus.
 • Tvarko savo darbo dokumentus.
 • Yra atsakingas už pagalbos teikimo mokiniams koordinavimą.
 • Laikosi pedagoginės etikos normų.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.30 – 13.15
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00