Ikimokyklinis ugdymas

Už ikimokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Vilma Šalkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

214 kabinetas

Matematikos vyresnioji mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 8.15

9.10 – 11.55

12.25 – 17.40

11.55 – 12.25

 

Antradienis

8.00 – 12.00

12.30 – 16.45

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 11.00

12.30 – 17.45

12.00 – 12.30 9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 9.10

10.05 – 12.00

13.20 – 18.30

12.00 – 12.30  
Penktadienis

8.00 – 11.00

12.25 – 16.25

11.55 – 12.25

 

Kontaktai Mobilusis +370 615 73477

El. paštas Rašyti

Informacija

Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėje ugdomi 3-6 m. vaikai (tai yra, kol jie pradedami ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą). Į grupę vaikai priimami vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu eilės tvarka. Be eilės priimami vaikai, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas arba vaikai, kurie einamaisiais metais pradėti globoti ar įvaikinti.

Ikimokyklinis ugdymas grupėje vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė mokyklos darbo grupė, jai pritarė rajono savivaldybės taryba ir patvirtino gimnazijos direktorius. Prieš rengiant programą buvo ištirti grupę lankančių vaikų bei šeimų poreikiai ir į juos atsižvelgta. Rengiant programą vadovautasi Ugdymo programų kriterijais, Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Ikimokyklinio ugdymo grupėje galimas maksimalus vaikų skaičius 20, minimalus – 10. Tai 10,5 valandos trukmės grupė. 8 valandos skiriamos vaikų ugdymui ir 2,5 valandos vaikų priežiūrai. Vaikams taikomas dienos režimas su pietų poilsiu (miegu).

Už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą išlaikymą grupėje, vaikų tėvai moka atlyginimą, kurio dydį ir lengvatų taikymo nustatymą reglamentuoja rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašas.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00