Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai

Erika Kečiorienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Virginija Daktarienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja

Mokytoja

 

Laimonas Grebliauskas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių meninio ugdymo mokytojas

Mokytojas

 

Rima Zemlickienė

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja

Vyresnioji mokytoja

PUG

Pradinio ugdymo mokytojai

Milda Visockienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2 kl. auklėtoja

Rasa Potapovienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3 kl. auklėtoja

Džiuljeta Ragauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4 kl. auklėtoja

Olga Batvenkova

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1 kl. auklėtoja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Laisvida Vedeckienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja  
Laimutė Višniauskaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja I g kl. auklėtoja

Užsienio kalbų mokytojai

Jurgita Mašnickienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

5 kl. auklėtoja

Stasė Mažučiūnienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIg kl. auklėtoja

Aurelija Žilinskienė

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

IVg kl. auklėtoja

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Rita Matuzienė

Matematikos mokytoja

Fizikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Vyresnioji mokytoja

 

Irena Mockuvienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Vilma Šalkuvienė

Matematikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

Algis Venckūnas

Informacinių technologijų mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

Gamtos mokslų mokytojai

Audrius Karmonas

Fizikos mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

Daiva Krištopaitė Larina

Chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Gražina Naudužienė

Biologijos mokytoja
Chemijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja
Mokytoja

III g kl. auklėtoja

Socialinių mokslų mokytojai

Audronė Pilypaitė

Tikybos mokytoja

Mokytoja metodininkė

7 kl. auklėtoja

Vladas Vaidžiulis

Etikos mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

Laima Maminskienė

Istorijos mokytoja

Mokytoja ekspertė

 

Kęstutis Šaltmeris

Geografijos mokytojas
Ekonomikos ir verslumo mokytojas

Vyresnysis mokytojas
Vyresnysis mokytojas

 

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

Dalia Balčiūnienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

6 kl. auklėtoja

Virginijus Kečioris

Fizinio ugdymo mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

Laimonas Grebliauskas

Muzikos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

8 kl. auklėtojas

Zita Jarašiūnienė

Dailės ir technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

Arūnas Laurutis

Technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas

 

Kitos srities mokytojai

Svetlana Pranaitienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

 

Rima Zemlickienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

 

Svetlana Viluskienė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja

 

Pareigybės aprašymai

Mokytojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-06-05 22:09:42 32.94 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00