Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu gimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Alma Tarasevičienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

301 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 14.54

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 14.54

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 14.54

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 14.54

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.00 – 14.54

12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas (8 422) 49 610

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos

 • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas.
 • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei.
 • Gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius. mokinių asmens higienos tikrinimas.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje.
 • Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas bei pateikimas gimnazijos bendruomenei.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje.
 • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas.
 • Dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje.
 • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.
 • Pagalba organizuojant bei vedant sporto renginius gimnazijoje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.30 – 13.15
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00