Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86,90;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, sausumos transportas, kodas 49.39;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
 • kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00