Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Vilma Šalkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

214 kabinetas

Matematikos vyresnioji mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 8.15

9.10 – 11.55

12.25 – 17.40

11.55 – 12.25

 

Antradienis

8.00 – 12.00

12.30 – 16.45

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 11.00

12.30 – 17.45

12.00 – 12.30 9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 9.10

10.05 – 12.00

13.20 – 18.30

12.00 – 12.30  
Penktadienis

8.00 – 11.00

12.25 – 16.25

11.55 – 12.25

 

Kontaktai Mobilusis +370 615 73477

El. paštas Rašyti

Informacija

Pagrindinis ugdymas yra privalomas, apima 5-10 klases. Paprastai jose mokosi 11-16 metų mokiniai. Pagrindinio ugdymo 9-10 klasės atitinka I-II gimnazijos klases.

Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokykla priima jos aptarnavimo teritorijoje gyvenančius vaikus, tačiau, jei klasėje lieka laisvų vietų mokykla gali priimti ir iš kitų teritorijų. Priėmimas vyksta visus mokslo metus. Į mokyklos 5 klasę atvykęs vaikas turi pateikti pradinio išsilavinimo pažymėjimą. Jeigu vaikas atvyko tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą, jis turi pateikti pažymą iš ankstesnės mokyklos apie mokymąsi ir jo rezultatus.

Didžiausia pagrindinio ugdymo klasė 24 mokiniai, mažiausia – 8 mokiniai.

Vaikams, kurie gyvena toliau nei 3 km nuo gimnazijos organizuojamas pavežėjimas. Jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, jam yra teikiama kokybiška švietimo specialisto ar specialistų (logopedo, spec. pedagogo, socialinio pedagogo ir kt.) pagalba.

Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus II gimnazijos klasę ir išlaikius privalomą Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.

Dokumentai

Priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00