Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Vilma Šalkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

214 kabinetas

Matematikos vyresnioji mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 8.15

9.10 – 11.55

12.25 – 17.40

11.55 – 12.25

 

Antradienis

8.00 – 12.00

12.30 – 16.45

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 11.00

12.30 – 17.45

12.00 – 12.30 9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 9.10

10.05 – 12.00

13.20 – 18.30

12.00 – 12.30  
Penktadienis

8.00 – 11.00

12.25 – 16.25

11.55 – 12.25

 

Kontaktai Mobilusis +370 615 73477

El. paštas Rašyti

Informacija

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Į grupę vaikai priimami vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu. Ugdymas grupėje prasideda rugsėjo 1-ąją. Tais atvejais, kai šeima parvyksta iš užsienio ar atvyksta iš kitos savivaldybės, jų vaikas į priešmokyklinę grupę priimamas visus metus. Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tarp tėvų (globėjų) ir gimnazijos pasirašoma mokymo sutartis. Tėvai turi pateikti medicininę pažymą apie vaiko sveikatą.

Grupė dirba 4 valandas per dieną (20 valandų per savaitę). Ugdymas finansuojamas valstybės lėšomis. Ugdoma lietuvių kalba.

Vaikams, kurie gyvena toliau nei 3 km nuo gimnazijos organizuojamas pavežėjimas. Jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, jam yra teikiama kokybiška švietimo specialisto ar specialistų (logopedo, socialinio pedagogo ir kt.) pagalba.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00