Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-05-06 14:32:01 54.26 KB
Tvarkų aprašai
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-08 21:37:02 48.8 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-08 21:47:29 30.57 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-06 12:33:25 34.87 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2017 m. 2023-04-25 15:40:38 126 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka 2017 m. 2023-04-25 15:40:14 36.94 KB
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2017 m. 2023-04-25 15:39:53 48.09 KB
Mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarka 2017 m. 2023-04-25 15:41:06 30.07 KB
Sprendimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl mokesčio už mokinių ugdymą Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo ir Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2014-10-09 Nr. T-865 2023-05-08 20:28:26 44.51 KB
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašas 2008 m. 2023-05-08 20:28:18 555.75 KB
Taisyklės
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos mokinių, vežamų mokykliniu autobusu, elgesio taisyklės 2016 m. 2023-04-25 15:34:35 13.69 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021 m. 2023-05-08 21:37:02 67.44 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-05-08 21:37:02 41.09 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-10-25 14:50:38 53.34 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2022-10-25 14:50:39 58 KB
Įvadinė saugos instrukcija mokiniams 2022-10-25 14:50:39 23.27 KB
Priėmimas į gimnaziją
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2013 m. 2023-06-01 22:17:51 51 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-06 15:38:37 39.42 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-05-06 15:38:37 36.28 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:28:50 38 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-06 15:39:01 32.9 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:47 46.62 KB
Inžinieriaus kompiuterininko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:28:01 37.57 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-06 15:29:16 22.79 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 60.5 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 46.26 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 39.56 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-06-05 22:09:42 32.94 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Dujinių įrenginių priežiūros meistro pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 37.95 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 28.13 KB
Pastatų remontininko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 20.66 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 17 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 32.32 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 31.11 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 33.05 KB
Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 36.47 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 32.48 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 29.49 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 38.84 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 31.08 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 27.71 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2022-2025 m. m. 2023-11-21 13:48:06 89.83 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-11-21 13:48:06 139.67 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-11-21 13:48:06 19.48 MB
2023 metų veiklos planas 2023-11-21 13:48:06 66.52 KB
Strateginis planas 2019-2021 m. m. 2023-11-21 13:48:06 53.48 KB
Ugdymo planas 2019-2020 m. m. 2023-11-21 13:48:06 150.9 KB
2019 m. veiklos planas 2023-11-21 13:48:06 147.5 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2019 m. 2023-11-21 13:48:06 16.28 MB
Renginių planas 2018-2019 m. m. 2023-11-21 13:48:06 212 KB
Korupcijos prevencijos metinis darbų planas 2024-2025 m. m. 2023-11-21 13:48:06 32 KB
Kiti dokumentai
Ankstyvoji intervencijos programa jaunimui 2022-10-25 15:09:07 346.26 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Gimnazijos direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita 2024-01-30 08:56:08 3.1 MB
Gimnazijos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita 2024-01-30 08:56:08 74.67 KB
Gimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita ir veiklos užduotys 2022 m. 2024-01-30 08:56:08 4.02 MB
Gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2024-01-30 08:56:08 73.24 KB
Gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2024-01-30 08:56:08 53.95 KB
Gimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita 2024-01-30 08:56:08 739.26 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-06 14:50:11 98.38 KB
2019 m.
2019 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:40:33 1.65 MB
2018 m.
Aiškinamasis raštas prie 2018-01-01 – 2018-12-31 finansinių ataskaitų 2022-10-26 15:40:14 27.42 MB
2018 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:40:14 3.38 MB
2018 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:40:14 1.89 MB
2018 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-10-26 15:40:14 3.51 MB
2018 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-10-26 15:40:14 1.76 MB
2018 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:40:14 1.19 MB
2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:40:14 3.53 MB
2018 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:40:14 2 MB
2018 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:40:14 3.54 MB
2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:40:14 3.62 MB
2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:40:14 2.01 MB
2018 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:40:14 177.69 KB
2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:40:14 207.31 KB
2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:40:14 116.44 KB
2017 m.
Aiškinamasis raštas prie 2017-01-01 – 2017-12-31 finansinių ataskaitų 2022-10-26 15:36:51 1.71 MB
2017 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:36:54 222.81 KB
2017 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:36:57 110.97 KB
2017 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-10-26 15:37:00 235 KB
2017 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-10-26 15:37:03 106.44 KB
2017 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:37:07 186.48 KB
2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:37:10 216.93 KB
2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:37:13 118.77 KB
2017 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:37:16 1.53 MB
2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:37:19 1.62 MB
2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:37:23 968.77 KB
2017 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:37:26 1.53 MB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:37:30 1.62 MB
2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:37:37 968.77 KB
2016 m.
Aiškinamasis raštas prie 2016-01-01 – 2016-12-31 finansinių ataskaitų 2022-10-26 14:50:54 7.99 MB
2016 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 14:50:54 3.16 MB
2016 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 14:50:54 1.85 MB
2016 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-10-26 14:50:54 2.73 MB
2016 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-10-26 14:50:54 189.62 KB
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio 2022-10-26 14:50:54 38.5 KB
2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 14:50:54 42 KB
2016 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 14:50:54 37 KB
2016 m. III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2022-10-26 14:50:54 34.5 KB
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio 2022-10-26 14:50:54 37 KB
2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 14:50:54 41.5 KB
2016 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 14:50:54 37.5 KB
2016 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2022-10-26 14:50:54 34.5 KB
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio 2022-10-26 14:50:54 37 KB
2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 14:50:54 41.5 KB
2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 14:50:54 37.5 KB
2016 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2022-10-26 14:50:54 34.5 KB
2015 m.
2015 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 14:59:51 20 KB
2015 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 14:59:51 37.5 KB
2015 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-10-26 14:59:51 36 KB
2015 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-10-26 14:59:51 14 KB
Aiškinamasis raštas prie 2015-01-01 – 2015-12-31 finansinių ataskaitų 2022-10-26 14:59:51 223.5 KB
2015 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 14:59:51 20 KB
2015 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 14:59:51 16 KB
2015 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2022-10-26 14:59:51 20 KB
2015 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 14:59:51 20.5 KB
2015 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 14:59:51 16 KB
2015 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2022-10-26 14:59:51 20 KB
2015 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 14:59:51 32 KB
2015 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 14:59:51 29 KB
2015 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2022-10-26 14:59:51 34.5 KB
2014 m.
2014 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:11:28 31.5 KB
2014 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:11:28 28.5 KB
2014 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-10-26 15:11:28 35 KB
2014 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-10-26 15:11:28 26.5 KB
Aiškinamasis raštas prie 2014-01-01 – 2014-12-31 finansinių ataskaitų 2022-10-26 15:11:28 223 KB
2014 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:11:28 28.5 KB
2014 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:11:28 24 KB
2014 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:11:28 32 KB
2014 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:11:28 28.5 KB
2014 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:11:28 24 KB
2014 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:11:28 32 KB
2014 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:11:28 25 KB
2014 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:11:28 24 KB
2014 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2022-10-26 15:11:28 32 KB
2013 m.
2013 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-10-26 15:31:46 38 KB
2013 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-10-26 15:31:46 33.5 KB
2013 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-10-26 15:31:46 40.5 KB
2013 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-10-26 15:31:47 31.5 KB
Aiškinamasis raštas prie 2013-01-01 – 2013-12-31 finansinių ataskaitų 2022-10-26 15:31:47 200.5 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė 2023-06-14 14:31:44 32 KB
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė 2023-06-14 14:31:44 126 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2023-05-06 14:40:00 8.3 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
4-7 m. valgiaraštis (nemokami) 2024-05-29 15:06:15 938.8 KB
Mokamas 0.96 MB
Nemokami 11+ m. (pietūs I variantas) 902.96 KB
Nemokami 11+ m. (pietūs II variantas) 898.79 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2022-10-26 11:27:37 147.5 KB
Pirkimų planas 2020 m. 2022-10-26 11:27:37 21.48 KB
Pirkimų planas 2019 m. 2022-10-26 11:27:37 23.23 KB
Pirkimų planas 2018 m. 2022-10-26 11:27:37 22.44 KB
Pirkimų planas 2017 m. 2022-10-26 11:27:37 22.23 KB
Pirkimų planas 2016 m. 2022-10-26 11:27:37 69.5 KB
Pirkimų planas 2015 m. 2022-10-26 11:27:37 58.5 KB
Informacija apie atliktus mažos vertės pirkimus
2021 m. sausio-gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai 2022-10-26 11:28:28 44.25 KB
2020 m. sausio-gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai 2022-10-26 11:28:28 43.94 KB
2019 m. sausio-gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai 2022-10-26 11:28:28 40.84 KB
2018 m. sausio-gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai 2022-10-26 11:28:28 36.31 KB
2017 m. sausio-gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai 2022-10-26 11:28:28 37.36 KB
2016 m. sausio-gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai 2022-10-26 11:28:28 195.5 KB
2015 m. sausio-gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai 2022-10-26 11:28:28 152.5 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos mokinių, vežamų mokykliniu autobusu, elgesio taisyklės 2016 m. 2023-04-25 15:34:35 13.69 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2016-2017 m. m. 2022-10-26 11:13:55 198.5 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-08 21:47:29 30.57 KB
Korupcijos prevencijos metinis darbų planas 2024-2025 m. m. 2023-11-21 13:48:06 32 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos planas 2023 m. 2023-05-08 21:30:38 20.81 KB
Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2022-2024 m. m. 2023-05-08 21:30:38 20.35 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2022 m. 2023-05-06 12:33:25 36 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-06 12:33:25 34.87 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-08 21:37:02 48.8 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021 m. 2023-05-08 21:37:02 67.44 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-05-08 21:37:02 41.09 KB
Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Gimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2022-10-25 15:00:24 4.02 MB
Gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2022-10-25 15:00:28 73.24 KB
Gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2022-10-25 15:00:30 53.95 KB
Gimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita 2022-10-25 15:00:35 739.26 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Būrelių darbo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-08 09:36:26 16.88 KB
Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-08 12:12:34 18.86 KB
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-08 13:06:08 50.09 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-08 09:54:06 14.7 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2015 m. 2023-04-25 18:05:10 105 KB
Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės 2023-04-25 18:05:10 107.95 KB
Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės 2023-04-25 18:05:10 90.05 KB
Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazijos tarybos nuostatai 2016 m. 2023-05-06 12:39:54 15.68 KB
Gimnazijos mokytojų taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazijos mokytojų tarybos nuostatai 2021 m. 2023-05-06 12:39:33 33.82 KB
Pailgintos dienos grupė Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl mokesčio už mokinių ugdymą Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo ir Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2014-10-09 Nr. T-865 2023-05-08 20:28:26 44.51 KB
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašas 2008 m. 2023-05-08 20:28:18 555.75 KB