Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Vilma Šalkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

214 kabinetas

Matematikos vyresnioji mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 8.15

9.10 – 11.55

12.25 – 17.40

11.55 – 12.25

 

Antradienis

8.00 – 12.00

12.30 – 16.45

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 11.00

12.30 – 17.45

12.00 – 12.30 9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 9.10

10.05 – 12.00

13.20 – 18.30

12.00 – 12.30  
Penktadienis

8.00 – 11.00

12.25 – 16.25

11.55 – 12.25

 

Kontaktai Mobilusis +370 615 73477

El. paštas Rašyti

Informacija

Pradinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Į pirmą klasę gali ateiti ir šešiamečiai, jei vaikas metais anksčiau buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Pradinis ugdymas apima 1-4 klases (paprastai 7-11 metų).

Pradinėse klasėse ugdoma pagal pradinio ugdymo programą. Mokytis pagal šią  programą vaikai priimami vieno iš tėvų prašymu. Tėvai su gimnazija sudaro mokymosi sutartį, kurioje aptariamos pradinio ugdymo teikimo sąlygos, kiekvienos šalies teisės ir pareigos. Jeigu vaikas atvyko tęsti mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą iš kitos mokyklos, jis turi pateikti pažymą iš ankstesnės mokyklos apie mokymąsi ir jo rezultatus.

Didžiausia pradinio ugdymo klasė 24 mokiniai, mažiausia – 8 mokiniai.

Vaikams, kurie gyvena toliau nei 3 km nuo gimnazijos organizuojamas pavežėjimas. Jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, jam yra teikiama kokybiška švietimo specialisto ar specialistų (logopedo, spec. pedagogo, socialinio pedagogo ir kt.) pagalba.

Baigusiam pradinio ugdymo programą ne žemesniu nei patenkinamas pasiekimų lygiu, išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas.

Dokumentai

Priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00